Nedan visas våra fastigheter som alla är belägna i centrala Karlstad. Några av fastigheterna har en spännande historia från det gamla Karlstad. Vid centralstationen ligger exempelvis Kv Jägaren 8, som hyrs av bl.a. Hotell Drott. Fastigheten byggdes 1905. Här finns en av de äldsta, men också en av de nyaste hissarna i Karlstad. De nuvarande hotellägarna är mycket måna om historien om fastigheten, som är väl värt ett besök.

Klicka på specifik rad för den fastighet du vill ha mer information om.

 • Fastighet
  typ
  gatuadress
  yta
 • Kv Jägaren 8
  Hotell/Bostad
  Järnvägsgatan 1
  3.844

  Kv Jägaren 12 / Hotell Drott

  Fastigheten är idag till största delen uthyrd som hotell, men det finns även restauranger, lägenheter och affär i huset. Fastigheten förvärvades av 1982 då en större renovering genomfördes.


  Historia

  När järnvägen kom till Karlstad 1869 och trafiken successivt tog fart så byggdes allt som oftast hotell i anslutning till stationen. Kv Jägaren 12 har alltsedan byggnaden färdigställts inhyst hotellverksamhet. 
  Huset är ett Jugendhus och var färdigbyggt 1905.  Fastigheten byggdes av de två kompanjonerna Ernst Forsgren och Johan Ekström. Hotellet har för övrigt haft samma namn ända sedan starten, Hotell Drott. 

 • Kv Styrmannen 3
  Kontor
  Hamntorget
  2.243

  Kv Styrmannen 3

  Kv Styrmannen 3 går även under namnet Expositionshuset eller Vänershov. Detta på grund av att det var byggt för att vara en utställningslokal för Karlstadsutställningen 1862.  Fastigheten är en av de få kvarvarande utställningslokaler i mindre format från tiden före industrialismens genombrott. Byggnaden var mycket förfallen vid förvärvet och har genomgick en större renovering av Berglöf & Velander med hjälp av arkitekt Bo Nylén.

  Historia

  Huset är ritat av arkitekt Adolf Wilhelm Edelswärd som en permanent utställningslokal för redskap och slöjdalster tillhörande lantbruket. Expositionshuset invigdes 14 juli 1862. Ett lantbruksmöte hölls under sommaren 1862. Prins Oscar invigde utställning som samlade 1.500 gäster från hela landet. 

  Efter branden i Karlstad 1865 då stora delar av Karlstad brann ner fanns ett tältläger vid Expositionshuset, då fastigheten klarade sig undan branden. 

  1927 var det åter stor utställning i Expositionshuset. Då Karlstads Fabriks- och Handtverksförening anordnade en industri- och hantverksutställning. 

  Huset är kulturminnesmärkt och så här beskrivs det av Länsstyrelsen i Värmland - "Expositionshuset är ett av få hus i Karlstad som överlevde den stora stadsbranden 1865 varpå 
  huset inom den närmaste tiden kom att användas som nödbostad för hemlösa samt som 
  utdelningsmagasin. Idag är huset unikt i sitt slag då det är världens sista utställningshall från 
  1800-talet och en rest av en av industrialismens allra mest utmärkande verksamheter, 
  industriutställningarna. Det enda utställningsmonument som idag finns kvar är Eiffeltornet i Paris 
  från 1889, alltså 27 år yngre än Karlstads Expositionshus och av en helt annan karaktär."  Mer information hittar du genom att klicka här
 • Kv Trädgården 1
  Kontor
  Stadsträdgården
  290

  Kv Trädgården 1 / Orangeriet

  Fastigheten är idag uthyrd som kontorshus och är belägen i Stadsträdgården i Karlstad. Här har Berglöf & Velander sitt kontor idag.

  Historia

  Fastigheten färdigställdes 1863 och var då ett kombinerat skolhus, växthus, elevhem och bostad för stadsträdgårdsdirektören. Det kom att kallas Stadsträdgårdshuset och därefter Orangeriet. Huset ritades av arkitekten Theodor Högström och byggdes av snickare Lundell i samband med att Stadsträdgården anlades i Karlstad.  


 • Kv Gäddan 12, Gårdsflygeln
  Kontor
  Pihlgrensgatan 7A
  290

  Kv Gäddan 12, Gårdsflygeln

  Fastigheten är idag ett kontorshus som förvärvats och renoverats av Berglöf & Velander och som är beläget i hörnet Pihlgrensgatan och Älvgatan.  

  Historia

  Den så kallade gårdsflygeln i två plan är av äldre datum men flyttades till sin nuvarande plats 1891 då Mariebergsgatan, nuvarande Pihlgrensgatan, utlades i tomtgränsen till den angränsande Flachska gården. I samband med flyttningen renoverades flygeln och exteriört kännetecknas 
  denna av det sena 1800-talets träarkitektur med varierande panel och sirliga snickeriarbeten.
 • Kv Gäddan 12, Huvudbyggnad
  Kontor
  Pihlgrensgatan 7B
  556

  Kv Gäddan 12, Huvudbyggnad

  Fastigheten är idag ett kontorshus som förvärvats och renoverats av Berglöf & Velander. 


  Historia

  Huvudbyggnaden är uppförd av timmer under 1700-talets senare del. Sitt nuvarande utseende fick den 1840 då en övervåning påbyggdes och den numera gulmålade lockpanelen under skiffertak. Huset klarade den stora branden i Karlstad 1865. Det var bostadshus till häradshövdingen och kom att kallas Pihlgrensgården efter häradshövding Pihlgren.

  Huset är kulturminnesmärkt och så här beskrivs det av Länsstyrelsen i Värmland - "Pihlgrensgården är uppkallad efter dess ägare under åren 1858-1892, häradshövdingen Anders 
  Jakob Pihlgren, och härrör från 1700-talets senare hälft. Genom sin ägare har gården även kallats Häradshövdingegården. Sitt nuvarande utförande fick byggnaden 1840 då den tillfördes en 
  övervåning. Till det yttre gavs byggnaden närmast den strama och symmetriska empirens prägel, 
  och är helt uppförd i trä med tak av skiffer. Gårdens elva rum och kök disponerades enligt 
  samtidens borgerliga boendemönster, med utrymmen för sällskapsliv förlagda till den 
  representativa övervåningen."  Mer information hittar du genom att klicka här
 • Kv Gäddan 12, Nya huset
  Kontor
  Pihlgrensgatan 7C
  311

  Kv Gäddan 12, Nya huset 

  Huset byggdes 1986 av Berglöf & Velander i samma stil som huset bredvid, Pihlgrensgården. Vi har förvaltat fastigheten sen dess och den är idag uthyrd som kontor.

 • Kv Gripen 1
  Hotell/Bostad
  V:a Torggatan 20
  2.739

  Kv Gripen 1

  Fastigheten har förvärvats av Berglöf & Velander och hyrs ut som hotell , kontor och bostad. Fastigheten ligger i hörnet V:a Torggatan och Herrgårdsgatan.


  Historia

  Den del av fastigheten som är hotell idag uppfördes under 1930-talet i funkisstil och hette på den tiden Ritz hotell. Närheten till dåtidens rusch på Sandgrunds dansrestaurang och Karlstads centrum gjorde säkert att hotellet var extra populärt bland dåtidens resande försäljare.  
 • Kv Staren 20
  Kontor/Bostad
  N:a Klaragatan 1
  2.248

  Kv Staren 20

  Fastigheten byggdes av Berglöf & Velander under 1970-talet. Vi hyr idag ut både lägenheter och kontor i fastigheten. Fastigheten är belägen i hörnet N:a Klaragatan och Sandbäcksgatan.

 • Kv Ekorren 12
  Kontor
  Våxnäsgatan 2
  6.300 kvm

  Kv Ekorren 12

  Fastigheten är idag uthyrd som kontorshus. Den är belägen mittemot Stora teatern i Karlstad, i hörnet Våxnäsgatan och Sandbäcksgatan.

  Historia

  Berglöf & Velander fick på 1970-talet uppdraget att uppföra ett nytt kontorshus åt Rottneros och Vänerskog. 
  Vi har sedan dess ägt och förvaltat fastigheten, som erbjuder ett mycket centralt läge ett stenkast från Stora torget i Karlstad.
google map